Os presentes Termos de uso (este "Acordo") son un acordo legalmente vinculante feito por e entre Karman Healthcare, Inc.. e os seus afiliados, Coi Rubber Products, Inc. e Carma (colectivamente "Karman") e vostede, persoalmente e, se é o caso, en nome da entidade para a que é uso calquera dos sitios ou servizos (colectivamente, "vostede" ou "o seu") para o noso cadeiras de rodas. Este acordo regula o seu acceso e uso do sitio web de Karman www.KarmanHealthcare.com e calquera outro sitio web propiedade ou operado por Karman (os "Sitios") e todos os servizos proporcionados por Karman a través de calquera destes sitios ("Servizos"), así que léeo atentamente. A data de entrada en vigor deste acordo é o 9 de marzo de 2020.

ACCESANDO OU uso CALQUERA DOS SITIOS OU CALQUERA PARTE DOS SERVIZOS, ESTÁ DE ACORDO DE LER, COMPRENDER E ACORDAR QUE ESTÁ LIGADO POR ESTE ACORDO, QUE CONTIÑE UN ACORDO DE ARBITRAXE E EXENCIÓN DE DEREITOS DE ACCIÓN DE CLASE. SE NON ESTÁ DE ACORDO EN ESTAR TAN UNIDO, NON ACCEDA A NINGUN SITIO NIN EMPREGUE NINGUN SERVIZO.

Este acordo complementa, pero non suplanta, ningún termo que rexese o seu uso de calquera dos sitios ou servizos a partir da data de entrada en vigor; con todo, se hai un conflito entre este acordo e ditos termos, este acordo controlará.

Algúns servizos están suxeitos a termos adicionais que se presentan cando usa ou crea unha conta para utilizar estes servizos. Se hai un conflito entre estes termos e os termos adicionais para un servizo en particular, controlaranse os termos adicionais para ese servizo. Non use ningún servizo suxeito a termos adicionais a menos que acepte os termos deste acordo e eses termos adicionais.

uso os sitios e os servizos.

Concesión de dereitos. Suxeito ao cumprimento dos termos e condicións deste acordo, Karman concédelle un dereito limitado e non exclusivo de usar os sitios e os servizos, e calquera contido e materiais que se poñan á súa disposición en relación co uso dos sitios ou do Os servizos, só con fins informativos, están suxeitos ás limitacións previstas neste acordo, a calquera condición adicional aplicable a un servizo particular ou a calquera instrución de uso que Karman poida proporcionar de cando en vez.

Contas e acceso. Para usar certos servizos, debes crear unha conta accesible a través dun nome de usuario e contrasinal. Vostede é o único responsable de manter confidencial o seu contrasinal e de todo uso do seu nome de usuario e contrasinal, incluído, sen limitación, calquera uso de terceiros non autorizados. Os empregados de Karman nunca solicitarán o seu contrasinal. Se se lle solicita o seu contrasinal ou se cre que alguén puido obter o seu contrasinal, póñase en contacto con Karman. Vostede é responsable de calquera acceso a Internet, hardware ou software que sexa necesario ou apropiado para facilitar o seu uso ou acceso aos sitios ou servizos.

Rescisión. Pode deixar de acceder ou uso os sitios ou os servizos en calquera momento. Karman pode rescindir o seu acceso aos Sitios ou aos Servizos total ou parcialmente se cre razoablemente que incumpriu algún dos termos e condicións deste Acordo. Despois da finalización, non se lle permitirá acceder aos sitios nin utilizar os servizos. Se se pecha o seu acceso aos sitios ou aos servizos, Karman pode exercer todo o que considere necesario para evitar o acceso non autorizado aos sitios ou aos servizos, incluíndo, entre outros, barreiras tecnolóxicas, mapeamento de IP e contacto directo coa súa Internet. Proveedor de servizos. Este acordo sobrevivirá indefinidamente a menos que e ata que Karman decida rescindilo, independentemente de que vostede ou Karman rescindan calquera conta que abra ou continúe a usar ou siga tendo o dereito de usar os sitios ou os servizos.

Dereitos de propiedade intelectual. uso os Sitios ou os Servizos non lle conceden a propiedade nin ningún dereito sobre ningún material ou contido que se lle poida proporcionar en relación co uso dos Sitios ou dos Servizos, que é propiedade de Karman, os seus concesionarios ou outros e está protexido por dereitos de autor e outros dereitos de propiedade intelectual. Non empregará, amosará, realizará, copiará, reproducirá, representará, adaptará, creará obras derivadas de, distribuirá, transmitirá, sublicenciará nin circulará nin poñerá a disposición por ningún medio ningún material ou contido que estea dispoñible en relación co seu uso. dos sitios ou dos servizos, sen o permiso expreso do propietario, excepto o establecido expresamente neste acordo ou calquera termo adicional aplicable a un servizo en particular. uso os Sitios ou os Servizos non lle conceden dereitos para usar ningunha marca comercial, marca de servizo, vestimenta comercial, nomes comerciais ou similares, usados ​​en conexión cos Sitios ou os Servizos, sen o permiso expreso do propietario en relación cadeira de rodas produtos.

Os teus comentarios. Se envía ideas, suxestións ou calquera outra cousa sobre os sitios ou servizos (como formas de mellorar calquera dos servizos) a Karman, acepta que Karman pode usar ese comentario por calquera motivo, sen ningún pagamento ou compensación para sempre e en todo o mundo. Non envíe ningún comentario a Karman no que non desexe conceder eses dereitos.

Contidos e sitios web de terceiros. Karman pode proporcionar acceso a sitios web de terceiros, materiais ou outra información de terceiros. O seu uso destes sitios web, materiais ou outra información de terceiros estará suxeito aos termos nos que vostede e o terceiro están de acordo. Karman pode empregar materiais de terceiros ou outra información de terceiros para proporcionarlle os servizos. Vostede acepta que Karman non se fai responsable de ningún material de terceiros nin outra información, tanto se vostede accede directamente a estes materiais como se os usa Karman na prestación dos servizos, incluído se a información é exacta ou se a información é adecuada para o seu uso ou uso. en conexión cos Servizos. Vostede acepta que Karman non se fai responsable de que a información de terceiros á que acceda estea dispoñible para o seu uso, para o desempeño ou o funcionamento de calquera sitio web de terceiros, para calquera produto ou servizo anunciado ou vendido por calquera terceiro (incluído ou a través dun sitio web de terceiros), ou por calquera outra acción ou inacción por parte de terceiros.

Conduta prohibida. No seu uso dos Sitios ou dos Servizos, pode utilizar os Sitios ou os Servizos e calquera material ou contido que se poña á súa disposición en relación co seu uso dos Sitios ou dos Servizos só segundo o permita expresamente o presente Acordo ou os termos adicionais aplicables. a un servizo concreto e, sen limitar o anterior, en ningún caso, no uso dos sitios ou dos servizos ou de ningún material ou contido que se poña á súa disposición en relación co uso dos sitios ou dos servizos: (i ) infrinxir, violar ou transgredir calquera dereito de calquera parte; (ii) perturbar ou interferir coa seguridade, autenticación do usuario, subministración ou uso dos sitios ou dos servizos; (iii) interferir ou danar os Sitios ou os Servizos; (iv) suplantar a identidade doutra persoa ou entidade, terxiversar a súa afiliación a unha persoa ou entidade (incluído Karman) ou usar unha identidade falsa; (v) intentar obter acceso non autorizado aos sitios ou servizos; (vi) participar, directa ou indirectamente, na transmisión de "spam", cartas en cadea, correo lixo ou calquera outro tipo de solicitude non solicitada; (vii) recompilar, manualmente ou mediante un proceso automático, información sobre outros usuarios sen o seu consentimento expreso ou outra información relacionada cos sitios ou os servizos; (viii) enviar información falsa ou enganosa a Karman; (ix) infrinxir calquera lei, norma ou regulamento; (x) participar en calquera actividade que interfira coa capacidade de terceiros para usar ou gozar dos sitios ou dos servizos; (xi) enmarcar porcións dos sitios dentro doutro sitio web; ou (xii) axudar a calquera terceiro a participar en calquera actividade prohibida por este Acordo.

Cambios. Karman pode cambiar ou interromper calquera dos sitios ou servizos en calquera momento sen responsabilidade para vostede ou calquera terceiro. Karman pode modificar este acordo en calquera momento. A notificación das modificacións deste acordo estará dispoñible a través dos sitios ou dos servizos. As modificacións entrarán en vigor catorce días despois da súa publicación, a non ser que se estableza unha data de efectividade diferente no aviso de modificación ou se a lei aplicable esixa unha aplicación anterior. Se non está de acordo cos termos modificados para un sitio ou un servizo, debe deixar de usar o sitio ou servizo.

Política de Privacidade. Acepta que a Política de privacidade de Karman rexe os termos e condicións en que Karman pode recoller, usar e compartir a súa información.

Infracción de dereitos. Karman respecta os teus dereitos. Se cres que un terceiro está infrinxindo os teus dereitos ou apropiándose indebidamente da túa información confidencial polo uso ou acceso aos sitios ou servizos por parte deste terceiro, ponte en contacto connosco.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES, EXCLUSIÓNS, LIMITACIÓNS E INDEMNIZACIÓN.

RENUNCIA DE GARANTÍAS. KARMAN PROPORCIONA OS SITIOS E OS SERVIZOS POR UNA BASE "TAL COMO ESTÁ" E "COMO ESTÁ DISPONIBLE". KARMAN NON REPRESENTA nin garante que os sitios, os servizos, o seu uso, calquera información subministrada en conexión cos sitios ou os servizos: (I) será ininterrompida ou segura, (II) estará libre de defectos, imprecisións ou erros, (III) CUMPRIRÁ OS SEUS REQUISITOS, OU (IV) FUNCIONARÁ NA CONFIGURACIÓN OU ​​CON OUTROS FERRAMENTOS OU SOFTWARE QUE USE. KARMAN NON OFRECE GARANTÍAS MÁIS DAS QUE FIXO EXPRESAMENTE NESTE ACORDO, E POLA QUE NEGA TODAS AS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUÍNDO SEN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE IDONEIDADE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, COMERCIALIZACIÓN E NON INFRACCIÓN. KARMAN NON FAI REPRESENTACIÓN OU ​​GARANTÍA CON RESPECTO A NINGÚN MATERIAL, INFORMACIÓN, BENS, OU SERVIZOS DE TERCEROS, SE RECIBIU OU ACCESO A TRAVÉS DE CALQUERA LIGAZÓN PROPORCIONADOS POR OU EN CONEXIÓN COS SITIOS OU SERVIZOS, UTILIZADOS POR KARMAN PARA OFRECER OS SERVIZOS, OU OUTROS. CERTAS LEIS DO ESTADO NON PERMITEN LIMITACIÓNS SOBRE GARANTÍAS IMPLÍCITAS OU A EXCLUSIÓN OU ​​LIMITACIÓN DE DETERMINADOS DANOS. TAL COMO, ALGUNHAS OU TODAS AS EXCLUSIÓNS DE RESPONSABILIDADE ANTERIORES, AS EXCLUSIÓNS OU LÍMITES PODERÁN NON APLICARLLE E PODERÁ TER DEREITOS ADICIONAIS.

EXCLUSIÓN DE DANOS. KARMAN NON SERÁ RESPONSABLE DE TI NINGÚN TERCEIRO POR NINGÚN DANO CONSECUENTE, INCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO OU ESPECIAL (INCLUÍDO, SEN LIMITACIÓN, DANOS RELATIVOS ÁS PERFICIACIÓNS DE BENEFICIOS, DATOS PERDIDOS OU PÉRDIDA DE BON VOLUNTADE) DERIVADOS, RELACIONADOS A OU CONECTADOS. CO USO DOS SITIOS OU SERVIZOS, CON INDIVIDUIDADE DA CAUSA DE ACTUACIÓN EN QUE SE BASAN, AÍNDA QUE SE ACONSELLEN DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE. EN NINGÚN CASO A RESPONSABILIDADE AGREGADA DE KARMAN PROVINCIA DE, RELACIONADA CON OU EN CONEXIÓN CON ESTE ACORDO, OS SITIOS OU OS SERVIZOS SUPERARÁN A CANTIDADE PAGADA POLOS SERVIZOS.

DEREITOS DEREITOS DO ESTADO. CERTAS LEIS DO ESTADO NON PERMITEN LIMITACIÓNS SOBRE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NIN A EXCLUSIÓN OU ​​LIMITACIÓN DE DETERMINADOS DANOS. TAL COMO, ALGUNHAS OU TODAS AS EXCLUSIÓNS DE RESPONSABILIDADE ANTERIORES, AS EXCLUSIÓNS OU LÍMITES PODERÁN NON APLICARLLE E PODERÁ TER DEREITOS ADICIONAIS. A MENOS DE LIMITACIÓN OU ​​MODIFICACIÓN POR LEI APLICABLE, APLICÁNSE AS RESPONSABILIDADES, EXCLUSIÓNS E LIMITACIÓNS ANTERIORES, AÍNDA QUE CALQUERA REMEDIO FALLA O SEU FIN ESENCIAL.

Indemnización. Vostede acepta indemnizar, defender e manter indemne a Karman e os seus empregados, representantes, axentes, filiais, pais, directores de subsidiarias, funcionarios, membros, directivos e accionistas ("partes indemnizadas") de calquera dano, perda, custo ou gasto (incluído o limitación, honorarios e custos dos avogados) incorridos en relación con calquera terceiro reclamar, demanda ou acción ("reclamar”) Interpuxo ou afirmou contra calquera das partes indemnizadas: (i) alegando feitos ou circunstancias que constituirían unha violación por vostede de calquera disposición deste acordo ou (ii) derivada, relacionada ou relacionada co seu uso dos Servizos . Se está obrigado a proporcionar indemnización conforme a esta disposición, Karman pode, ao seu exclusivo e absoluto criterio, controlar a disposición de calquera reclamar ao seu único custo e gasto. Sen limitar o anterior, non poderá resolver, comprometer nin eliminar de ningún outro xeito reclamar sen o consentimento de Karman.

Disputas.

Lei aplicable. Este acordo rexerase, interpretarase e aplicarase en todos os aspectos polas leis do Estado de California sen ter en conta ningunha disposición que regule os conflitos de lei.

Resolución informal. Se ten algunha disputa connosco ou con algún terceiro relacionado derivado de, relacionado ou relacionado cos sitios ou os servizos, acepta poñerse en contacto connosco; proporcione unha breve descrición por escrito da disputa e a súa información de contacto (incluído o seu nome de usuario, se a disputa se refire a unha conta); e dálle a Karman 30 días para resolver a disputa coa súa satisfacción. Se Karman non resolve a disputa mediante negociacións de boa fe no marco deste proceso informal, pode proseguir a disputa segundo o acordo de arbitraxe que figura a continuación.

Acordo de arbitraxe. Calquera reclamación de Karman ou reclamación por vostede que non se resolva polo procedemento de resolución informal, xurdida, relacionada ou relacionada con este Acordo debe facerse valer individualmente nun arbitraxe vinculante administrado pola American Arbitration Association ("AAA") en de acordo coas súas regras de arbitraxe comercial e procedementos complementarios para as controversias relacionadas co consumidor. Este acordo e cada unha das súas partes evidencian unha transacción que inclúe comercio interestatal e a Lei de arbitraxe federal (9 USC §1 e ss.) Aplicarase en todos os casos e rexerá a interpretación e execución das regras de arbitraxe e dos procedementos de arbitraxe. O xuízo sobre o laudo emitido polo árbitro poderá presentarse en calquera xulgado da xurisdición competente. Ademais e sen prexuízo dos termos indicados anteriormente, aplicarase o seguinte ás súas disputas: (1) o árbitro e non calquera tribunal ou axencia federal, estatal ou local, terán autoridade exclusiva para resolver calquera disputa relacionada coa interpretación, aplicabilidade, aplicabilidade ou formación deste Acordo incluíndo, pero non limitándose a ningún reclamar que todo ou parte deste Contrato é nulo ou anulable; (2) o árbitro non terá o poder de levar a cabo ningunha forma de arbitraxe colectivo ou colectivo nin unir ou consolidar reclamacións de persoas individuais ou para elas; e (3) renuncia, de xeito irrevogable, a calquera dereito que poida ter a un xuízo xudicial (que non sexa o xulgado de pequenas demandas, como se indica a continuación) ou a servir como representante, como avogado xeral privado ou en calquera outra calidade de representante, ou a participar como membro dunha clase de demandantes, en calquera proceso xudicial, arbitraxe ou outro procedemento contra nós ou terceiros relacionados derivados deste, relacionado ou relacionado con este Acordo. Só hai tres excepcións a este acordo de arbitraxe: (1) se Karman cre razoablemente que violou ou ameazou con violar os dereitos de propiedade intelectual asociados a calquera dos sitios ou servizos, Karman pode solicitar medidas cautelares ou calquera outro alivio adecuado. calquera xulgado da xurisdición competente; (2) certos Servizos están suxeitos a diferentes disposicións de resolución de disputas, que se prevén nos termos aplicables a tales Servizos; ou (3) calquera disputa xurdida, relacionada ou relacionada con este Acordo pode resolverse, a elección da parte reclamante, nun xulgado de pequenas reclamacións do condado de Los Angeles, California, sempre que todas as reclamacións de todas as partes na disputa caen na xurisdición do xulgado de pequenas demandas.

Lugar. No caso de que calquera asunto relacionado con este Acordo ou o seu uso dos Sitios ou Servizos non estea suxeito a arbitraxe como se establece neste Acordo ou en relación coa emisión de calquera xuízo sobre un laudo arbitral en relación con este Acordo, vostede presente consentir expresamente a xurisdición e lugar exclusivos nos xulgados situados en Los Angeles, California.

Limitacións. Debe afirmar calquera reclamación relacionada co seu uso dos sitios, dos servizos ou do presente acordo, se é o caso, por escrito a nós dentro dun (1) ano a partir da data reclamar xurdiu primeiro, ou tal reclamar por sempre renuncias a ti. Cada un reclamar adxudicarase individualmente e acepta non combinar o seu reclamar co reclamar de calquera terceiro.

Forza maior. Karman non será responsable do incumprimento do presente Acordo por ningún evento fóra do seu razoable control.

Acceso internacional. Os sitios e servizos fornécense dos Estados Unidos de América. As leis doutros países poden diferir en canto ao acceso e uso dos sitios ou dos servizos. Karman non fai ningunha representación sobre se os sitios, os servizos ou o seu acceso ou uso dos sitios ou servizos cumpren as leis, regras ou regulamentos aplicables ou calquera outro país que non sexa os Estados Unidos de América. Se usa ou accede aos sitios ou aos servizos fóra dos Estados Unidos de América, é responsabilidade dela asegurarse de que o seu uso cumpre con todas as leis, regras e regulamentos aplicables e, sen limitar a xeneralidade das súas obrigas segundo a sección 4.5 do neste Acordo, vostede acepta indemnizar, defender e manter inofensivas ás partes indemnizadas reclamar trouxo ou afirmou contra calquera das partes indemnizadas derivadas do seu uso ou acceso a calquera dos sitios ou servizos fóra dos Estados Unidos de América.

Acerca destes termos. Este Acordo substitúe todos os acordos e entendementos anteriores e contemporáneos entre vostede e Karman relativos aos Sitios ou aos Servizos, que non sexan os termos adicionais aplicables a un Servizo en particular. Pode que non descargar os seus dereitos ou obrigas derivados deste acordo sen o consentimento previo e por escrito de Karman. Karman pode facelo libremente, total ou parcialmente. Este acordo será vinculante para os sucesores e as cesións permitidas por vostede e Karman. Este acordo non crea dereitos de terceiros beneficiarios. O fracaso ou o atraso dunha parte no exercicio de calquera dereito, poder ou privilexio segundo este Acordo non renunciará aos seus dereitos de exercer tal dereito, poder ou privilexio no futuro, nin o exercicio único ou parcial de ningún dereito, poder ou privilexio impedirá a calquera outro ou máis exercicio de tal dereito, poder ou privilexio, ou o exercicio de calquera outro dereito, poder ou privilexio segundo este Acordo. Vostede e Karman son contratistas independentes e este acordo non pretende nin crea ningunha axencia, asociación, empresa conxunta, relación empregado-empresario. A nulidade ou inaplicabilidade de calquera disposición deste Contrato non afectará a validez nin a executabilidade de ningunha outra disposición deste Contrato, que permanecerá en pleno vigor e efecto.

Interpretación. Palabras como "aquí", "en diante", "aquí" e "aquí baixo" refírense a este Acordo no seu conxunto e non só a unha sección, parágrafo ou cláusula na que aparecen esas palabras, a non ser que o contexto o esixa. Todas as definicións aquí expostas consideraranse aplicables se as palabras definidas se usan aquí en singular ou plural. O singular incluirá o plural e cada referencia masculina, feminina e neutra incluirá e referirase tamén ás outras, a non ser que o contexto o esixa. As palabras "incluír", "inclúe" e "incluír" considéranse seguidas de "sen limitación" ou palabras de importación similar. Excepto cando o contexto esixa outra cousa, a palabra "ou" úsase no sentido inclusivo (e / ou).

Contactos. Ao proporcionar o seu enderezo de correo electrónico, acepta que Karman pode enviarlle correos electrónicos relacionados cos sitios ou os servizos e calquera conta que poida ter. Se non desexa recibir correos electrónicos de mercadotecnia xerais, pode optar por seguir as instrucións das mensaxes. Karman pode enviarche calquera aviso legal por correo electrónico, unha notificación por correo á túa conta ou por correo regular. Se desexa proporcionar aviso legal a Karman, faino por carta, depositado no correo dos Estados Unidos, recibo de devolución solicitado, franqueo prepagado e dirixido do seguinte xeito: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, Cidade da Industria, CA 91748.